ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

19 Ιούν. 15

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΟΛΗ

Η υδροβολή αποτελεί μία από τις ταχύτερες λύσεις, με τη χρήση υψηλής πίεσης νερού, για την αφαιρέση αποβλήτων και για τον καθαρισμό κάθε είδους φραξίματος.